Koučings

Izaugsmes treniņš ir konsultatīva atbalsta forma, kas efektīvi palīdz sasniegt personiskos un karjeras mērķus. Dzīves, biznesa un komandu koučings.


Kāpēc dažkārt man šķiet, ka mani neviens nesaprot? Kāpēc es esmu citāds nekā citi? Vai tas ir normāli, ka mani kāda cilvēka uzvedība nav pieņemama? Un kāpēc dažu cilvēku rīcība mani kaitina? Bet kāpēc ar dažiem varu saprasties vienkārši klusējot, it kā tie būtu daļa manis?

Aizpildi testu, un tas palīdzēs Tev atvērt durvis uz sevi!

Tests: Eneagramma Lejupladet PDF

Koučings

Eneagramma ir mācība par deviņiem cilvēku tipiem. Palīdz izprast cilvēku uzvedības likumsakarības, norāda strupceļus un parāda pārmaiņu iespējas. Pašizziņai domāta metode, kalpo kā savstarpējās saprašanās līdzeklis jebkurās attiecībās, tajā skaitā psiholoģijā, teoloģijā, un starpkultūru dialogā.

Kas ir koučings?

Koučings ir jautājumu uzdošanas un klausīšanās māksla. Tas ir metožu kopums, kas dod iespēju cilvēkam ielūkoties sevī, apzināt savus uzdevumus, un tos sasniegt atbilstoši savam plānam un termiņam. Koučings tā ir māksla iedvesmot!

Kas ir koučinga process?

Koučinga process ir aktīva partnerība ar rezultatīvu komunikāciju. Koučs ir klienta uzticamības persona, virzītājs un pārmaiņu sagatavotājs.

Kas ir koučs?

Koučs ir speciālists, kas, izmantojot noteiktas metodikas un tehnikas, atbalsta klientu viņa dzīves sfērās. Tā ir sadarbība, kas pamatota uz savstarpēju uzticību un konfidencialitāti.

Kas ir koučinga attiecības?

Ar kouča atbalstu klients apzina savus apslēptos resursus, pilnveido prasmes, pārkāpj iespēju robežas un atrod atbildes uz  jautājumiem. Koučinga attiecībās koučs ir tas, kas seko klientam, tur un tajā virzienā, un ar tādu ātrumu, kā nosaka klients.

Kāpēc zinātne un māksla?

Koučinga pirmsākumi meklējami veiksmīgu cilvēku domāšanas pētījumos. Tas apvieno dažādas zinātnes nozares– psihoterapiju, biznesa konsultācijas, socioloģiju, laika menedžmentu,  filosofiju, loģiku un vadības zinātnes.

Kas nav koučings?

Koučings nav konsultācija, psihoterapija, padomu došana, mentorings vai gatava recepte dzīvei.

Kas ir koučinga klients?

 • Privātpersonas –  personiskās izaugsmes un attīstības koučings, jeb Life Coaching.
 • Uzņēmumi –  sarunu vadība, plānošana, pārmaiņu vadība, konfliktu risināšana, jeb Business Coaching.

Kādus ieguvumus sniedz koučings?

 • Skaidrs  redzējums par vēlamo attīstību konkrētajā situācijā
 • Uz personīgām vērtībām balstīta motivācija
 • Skaidri un precīzi definēti mērķi
 • Precīzi izstrādāts darbības plāns mērķu sasniegšanai
 • Iekšējo resursu atklāšana un to pielietošanas iespējas
 • Paaugstināta darba un personiskās rīcības efektivitāte
 • Atbrīvošanās no traucējošiem ieradumiem un jaunu rīcības modeļu radīšana
 • Pārliecība par savām spējām
 • Gandarījums par paveikto