Koučings un meditācija

Koučings un meditācija

Koučings un meditācija – kā savienot nesavienojamas lietas? Bet, kas ir teicis, ka tās ir nesavienojamas? Gluži otrādi – prakse pierāda, ka, lai koučinga process būtu pilnvērtīgs, tam ir jānoskaņojas un jāieņem attiecīgs (meditatīvs) stāvoklis.

Koučings vai meditācija?

Koučings ir process, kurā ar individuālā izaugsmes trenere palīdzību, klients sasniedz privātos un biznesa mērķus. Kouča vadībā klients (vai komanda), domājot un izzinot sevi, gūst atbildes uz skaļi neizteiktajiem jautājumiem, atrod savus apslēptos resursus un atklāj papildus iespējas, kas palīdz sasniegt vēlamo mērķi.

Savukārt meditācija ir prakse, kurā jebkurš cilvēks paša spēkiem mēģina ierosināt tādas prāta un apziņas stāvokļa izmaiņas, lai veicinātu kāda sev vēlama labuma sasniegšanu. Meditācija aptver dažādas disciplīnas un ir saistāma ar jebkuru mūsdienu terapiju vai garīgi praksi.

Koučings un meditācija, kopīgais

Gan process, gan prakse ir darbība, kas abos gadījumos vērsta uz garīga labuma gūšanu. Ja koučings ir darbība, kas vērsta uz mērķi, tad meditācija, ir darbība, kas vērsta uz stāvokli, kas labvēlīgs mērķa sasniegšanai, šajā gadījumā – formulēšanai!

Meditācija kā koučinga pirmais etaps

Daudzas meditatīvās tehnikas paredz mierīgu sēdēšanu un būšanu ar sevi klusumā. Protams, ir arī dinamiskā Osho meditācija, taču lielākā daļa no mums ar meditāciju saprot statisku sēdēšanu un… nedomāšanu. Nu, vismaz cenšanos nedomāt. Ikdienas stress uzkrājas gan prātā, gan ķermenī, kas apgrūtina koučinga tehniku izmantošanu. Klients, kas atnācis pie kouča, sākotnējā koučinga sesijas posmā ir jānoskaņo darbam kā mūzikas instruments. Viņš ir braucis skrējis, kavējis, novietojis auto, meklējis biroju, utt. Viņam vēl ir jāatbild uz telefona zvaniem, vai jādomā par to, kas jādara, un kurp jādodas pēc koučinga sesijas. Kā šādā stāvoklī iespējams piekļūt Apziņas iekšējam ģeneratoram, kurš ir pārsprindzis no 101 darba uzdevuma? Vispirms ir jāatbrīvojas no sasprindzinājuma! Un tikai tad iespējams domāt ar skaidru galvu.

Kas ir meditācija?

Meditācija – tas nav ikdienas Prāta stāvoklis. Meditācija ir tīras Apziņas stāvoklis bez satura. Parasti mūsu Apziņa ir pārāk pārpildīta ar dažādiem sīkumiem. Taču tikai tīrā un tukšā Apziņā var ieliet kaut ko jaunu, gluži tāpat kā tīrā un tukšā glāze. Ja liesi ūdeni glāzē, kas piepildīta ar sulu, gala rezultātā būs atšķaidīta sula. Vai tas ir kas baudāms? Nē! Tāpat ir ar mūsu Apziņu. Domas, kas tiek uzklātas uz citām domām vienkārši izdzēšas, jo tām nav vietas kur palikt. Taču domāšana nedrīkst izraisīt piepūli. Ja domāšana tā tiek veikta ar piespiešanos, tad ir nolemta neveiksmei jau no sākta gala. Tā nekad neļaus nokļūt pie īstās patiesības, sava ceļa vai pareizā virziena, jo radīsies konflikts starp esošo un vēlamo. Tīram Prātam piemīt dabiskas spējas meditēt un dabiska spēja domāt.

Prāts – Sirds – Ķermenis

Jebkura meditācija un jebkura doma veic šādu ceļu. Tās sākas ar galvu, iziet caur sirdi, iziet cauri ķermenim, un pēc tam iziet aiz tā robežām. Tikai tad, kad ir sajūta, ka visas šīs trīs daļas ir Līdzsvarā, var apgalvot, ka sasniegta ir Patiesība. Neatkarīgi vai tā ir meditācijas Patiesība, vai īstās atbildes Patiesība, kas rasta koučinga procesā.

Meditācija – vienkārša darbība

Tas ir solis pirms koučinga.

Mēs padarām mūsu prātu klusu. Tiklīdz esam iemācījušies padarīt prātu klusu, varam baudīt sava prāta augļus – apgarotas, iedvesmojošas, apgaismojošas un gandarījumu sniedzošas domas. Meditācija ir plūstošs process, kas atbrīvo Prāta konstrukcijas un ļauj piekļūt Apzinātībai. Apzinātība nozīmē to, ka cilvēks var piekļūt informācijai, kas ir viņa dziļākajos līmeņos un kuru parasti nomāc ikdienas Prāta balsis.

Meditācija ir iespēja viegli atdalīt personiskās Vērtības no sabiedrības Pieņēmumiem. Tā ir iespēja paskatīties uz savu pieredzi, kas rada Uzskatus, tajā skaitā arī traumas, un gala rezultātā rada konfliktu pašam sevī.

Koučings, izmantojot meditāciju

Koučings izmanto meditācijas tehnikas, lai palielinātu koncentrēšanās spējas un radītu iespēju bloķēt tukšās emocijas, kas traucē darbam. Koučings un meditācija kā vienota sinerģija ļauj pilnībā izbaudīt koučinga sesiju, iegrimt personiskajās dzīlēs, būt šeit un tagad, un apzināti plānot pašam savu nākotni.