Čakra, dzīvības ritenis

Dzīvības ritenis

Čakra sanskrita valodā nozīmē “ritenis”. Čakras ir galvenie enerģijas centri mūsu ķermenī, caur kuriem mēs saņemam un atdodam enerģiju. Septiņi enerģētiskie centri, jeb čakras, cita virs citas ir izvietotas gar visu cilvēka mugurkaula vertikālo asi. Katra čakra kontrolē un rūpējas par attiecīgās ķermeņa daļas darību. Šajos punktos enerģija griežas pulksteņa rādītāja virzienā zināmā frekvencē. Analizējot čakru darbību svarīga ir katras čakras forma, čakras lielums un krāsas intensitāte, kas attēlo fizisko, emocionālo, mentālo un garīgo stāvokli.

Muladhara – Pamata Čakra

Veiksmes centrs. Pamata čakra saistīta ar mugurkaulu un vērsta uz leju. Šī čakra saista smalko enerģiju sistēmu ar zemi. Tā uztur dzīvotgribu un nodrošina ķermeņa dzīvotspēju. Enerģija ir saistīta ar vajadzībām pēc ēdiena, pajumtes un dzīves pamata nepieciešamībām. Muladhara saistīta ar instinktiem, drošību un izdzīvošanu, kā arī cilvēka potenciālu. Fiziskā plānā tā regulē seksualitāti, mentāli regulē – stabilitāti, emocionāli – jutekliskumu, bet garīgi – drošības sajūtu. Saistība ar ožu. Atbildīga par „cīnies vai lido” (fight-or-flight), kad izdzīvošana ir apdraudēta. Atbild par veiksmi un seksuālo dzīvi, nosaka gan attiecības, gan biznesu. Ja čakra ir aktīva, cilvēkam nav problēmu pārvarēt šķēršļus, patiesībā šķēršļi tiek novērsti jau pirms tie radušies, jo ir spēja intuitīvi sajust briesmas, un tās tiek pārvarētas iepriekš kā savlaicīgs risinājums. Atslēga – Kundalini enerģija.

Swadhisthana – Sakrālā Čakra

Naudas centrs. Otrā čakra saistīta ar krusta kaulu. Dzimtas turpinājums, seksualitāte, fiziskā bauda un savstarpējās attiecības. Bet arī ir viena no vietām, kur ļaudis slēpj vainas apziņu un pazemojumu, vieta, kur mīt mūsu ēnas puses. Galvenie jautājumi ir attiecības, atkarības, pamata emocionālās vajadzības un prieks. Fiziskā plānā tā regulē reproduktīvo sistēmu, mentāli – radošumu, emocionāli – prieku, un garīgi – entuziasmu. Ja dievišķā enerģija ir sasniegusi otro čakru, tad izzūd naudas problēmas. Šāds cilvēks lieliski zina pamatlikumu – nauda rada naudu, un tā ir pārticība un turība. Ja cilvēks ir regulārās finanšu grūtībās, tas liecina, par to, ka otrā čakra guļ. Atslēga – joga, Reiki, meditācija.

Manipura – Saules pinuma Čakra

Varas centrs. Trešā čakra saistīta ar saules pinumu. Izstaro enerģiju, kas nepieciešama lai mēs izteiktu sevi. To sauc arī par spēka centru, jo caur to cilvēks izpauž savu gribu. Pārliecība par sevi un mērķtiecīgums, bet arī bailes un dusmas. Manipura ir dinamikas, enerģijas, gribasspēka un sasniegumu (Itcha Shakti) centrs, kas izstaro prānu visā cilvēka ķermenī, kas saistīta ar uguns jaudu un gremošanu, kā arī ar rīcību un kustību. Manipura ir ēteriskās intuīcijas centrs – neskaidri sajūtot izmērus, formu, arī nolūkus. Čakras apziņas līmenis saistīts ar sevis un pasaules izpratni, kā arī varu. Ja enerģija ieņēmusi trešo līmeni, tad cilvēks ieņem vadošu amatu, ir vara pār citiem cilvēkiem, prot tos vadīt, nav problēmu pateikt „nē”. Taču nauda un veiksme var izpalikt, ja nav sakārtotas pirmās divas čakras.

Anahata - Sirds Čakra

Sirds centrs. Atrodas krūšu kurvja centrālajā daļā. Saistīta ar mīlestības aspektiem, kā arī  prieku, cieņu un spējām piekāpties. Caur sirds čakru var atnākt garīga vadība un augstākā apziņa. Tā ir viena no divām svarīgākajām čakrām, caur kurām Reiki enerģija ienāk cilvēka sistēmā. Anahata ir saistīta ar hipofīzi un ir imūnās sistēmas elements, kā arī ir daļa no endokrīnās sistēmas. Tajā vietā nobriest šūnas, kas atbild par slimībām, kuras negatīvi var ietekmēt stress. Sarežģītas emocijas, līdzjūtību, jutīgums, beznosacījumu mīlestība, līdzsvars, labklājība. Fiziski Anahata regulē asinsriti, emocionāli – beznosacījumu mīlestību pret sevi un citiem, mentāli – kaislības, un garīgi – ziedošanos. Cilvēks mīl ne tikai sevi un apkārtējos, bet visu pasauli, vienmēr ir apmierināts ar savu dzīvi un situācijām, ko piespēlē liktenis. Viņš ir citus un sevi pieņemošs. Ja čakra nav sakārtota – vai nu cilvēks neko nejūt, vai neprot savas domas paturēt pie sevis, aizmirstot, ka vārdi spēj nogalināt.

Vishuddha - Kakla Čakra

Čakra attiecas uz radošo spēju izpaušanu rakstu vai runas veidā. Saistīta ar apceri, domāšanu un plānošanu. Pateicoties šai čakrai izpaužas mūsu attieksme pret citiem cilvēkiem. Tā ir komunikācija un izaugsme, mūsu izteiksmes veids. Šī čakra ir analoga ar vairogdziedzeri – atbild par augšanu un nobriešanu. Fiziski, regulē saziņu, emocionāli – neatkarību, mentāli – domu plūsmu, un garīgi – drošības sajūtu. Cilvēks, kam atvērta šī čakra ir izcils orators, viņu ir patīkami klausīties, vienmēr atradīs kopīgu sarunas tematu. Ja čakra nav atvērusies, komunikācija nav aktīva skaidra un kvalitatīva. Cilvēks var runāt, bet nav skaidrs par ko. Tā ir spēja pārliecināt – šie cilvēki ir pamanāmi.

Ajna – Trešās Acs Čakra

Pašapziņa, gudrība, viedums, sapratne, augstākā apziņa, gaišredzība, spēja vizualizēt un konceptuālā domāšana. Saistīta ar hipofīzi, kas tiek uzskatīts par galveno visā endokrīnajā sistēmā. Tā ir intuīcija, „redzēšana”. Maņu orgāns un rīcības orgāns. Hinduisti uzskata, ka garīgā enerģija no ārējās vides iekļūst ķermenī, izmantojot šo vārteju. Meditācija Ajna līmenī piešķir mistiskas pilnvaras, tā ir iespēja kļūt apzinātībai. Caur sesto čakru cilvēks vairs nešķiro, kas ir labs, kas slikts. Izzūd dualitāte, jo visa pasaule ir vienots veselums, un viss notiek sakarībās. Ir skaidrs kāds kosmiskais likums ir noteicis cēloņu – seku vienotību. Cilvēks, kam darbojas sestā čakra, redz likumsakarības un pasargā sevi vēl pirms radušās reālas briesmas. Ja Dievs radīja pasauli, tad tā pasaule, kas ir tev apkārt, ir tevis radīta. Ja kaut kas nepatīk, to mainīt vari tikai tu pats.

Sahasrara - Kroņa Čakra

Saista mūs ar Augstākajiem Spēkiem un garīgo Apziņu. Tā ir otra svarīgākā čakra, caur kuru ienāk Reiki enerģija. Simbolizē maldu atdalīšanu no patiesības, caur to var iegūt augstāko apziņu par patiesību – „Ikviens ir viss, un viss ir viens”. Ietver tādus jautājumus kā iekšējā gudrība un ķermeņa fiziskā, nevis garīgā nāve. Tās loma ir nedaudz līdzīga kā hipofīzei, kas izdala hormonus, lai sazinātos ar pārējo endokrīno sistēmu, un savieno ar centrālo nervu sistēmu. Sahasrara spēj atbrīvot no karmas, ko nosaka garīgās prakses caur meditāciju, universālās apziņas vienotību, un emocionālu rīcību caur „būšanu”. Čakra veicina apziņas projekciju pēc nāves, lai iegūtu atdzimšanu. Tas ir pats augstākais apziņas līmenis, kura laikā cilvēks sasniedz apgaismību, savienojoties sievišķajam ar vīrišķo. Tikai sasniedzot apgaismību cilvēks var izmantot visu savu potenciālu. Šie cilvēki spēj dziedināt un veikt brīnumus.

Attēls no mandalachakra.com