Pārrunas

Pārrunas

Pārrunas pēc savas būtības ir komunikācijas māksla, jeb spēja patiekt īstas lietas ītajā vietā un īstajā laikā. Ikdienā tomēr ir galējības – vai nu tiek izteikta skarba kritika, vai arī apzināti teiktas tikai labās lietas, kurām līdz galam netic ne viena, ne otra puse (manipulācija). Pārrunas, tā ir ir iespēja ar darbinieku izrunāt to, kas ir izdevies, ko vajadzētu uzlabot, kā arī to, kā darbinieks varētu attīstīties. Kaut arī visi teorētiski zina, ka darbiniekiem jāsaka paldies un jāslavē, praksē izdarīt to ir ļoti grūti. Pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā, izteikt nosodījumu un neapmierinātību (pie tam publisku!), dot norādījumus – tas sanāk pats no sevis.

Kāpēc tā? Celoņu var būt daudz, un tie meklējami gan vadītāj civēciskajās kvalitātēs, personībā, gan arī vadības stilā. Taču, šis raksts nav par to, kāpēc nesanāk, bet gan par to, ko darīt, lai sanāktu.

Darbinieku slavējot, var panāk, ka darbinieks cenšas izdarīt vēl vairāk un labāk, nekā prasīts. Ar kritiku var panākt, ka darbinieks centīsies darīt tik daudz, lai viņu nekritizē un “nepamet zem tanka”. Objektīvam vērtējumam ir liels spēks. Tas dod enerģiju, motivē cilvēku censties darīt vairāk, jo viņš jūtas vajadzīgs un novērtēts.

Attīstības pārrunas

Tās organizē vienu vai divas reizes gadā, atkarībā no uzņēmuma kultūras vai vadības rīkojuma. Jaunā darbinieka gadījumā attīstības pārrrunas ir uzreiz pēc pārbaudes laika beigām un pirms Integrācijas procesa. Pārrunas ir saruna, kurā tiešais vadītājs, balstoties uz darba izpildes izvērtējumu ar darbinieku pārrunā attiecīgajā laika posmā paveikto:

 1. Mērķu sasniegšanas un darba pienākumu izpildes rezultātus;
 2. Profesionālo kvalifikāciju un darbinieka rīcību;
 3. Attīstības plānu nākamajam periodam;
 4. Karjeras perspektīvas;
 5. Citus jautājumus, kurus nav iespējams pārrunāt ikdienā.

Vadītāja pienākumi

 1. Pārskatīt uzņēmuma misiju un vīziju, vērtības un stratēģiskos mērķus;
 2. Identificēt amata svarīgākos pienākumus un kompetences;
 3. Definēt darbinieka mērķus nākamajam periodam un to izpildes kritērijus;
 4. Pārrunāt svarīgākās kompetences, pienākumus un mērķus;
 5. Pārrunāt un vienoties par karjeras un attīstības plānu.

Darbinieka pienākumi

 1. Pārskatīt uzņēmuma misiju un vīziju, vērtības un mērķus;
 2. Padomāt, kas ir svarīgākie amata pienākumi;
 3. Noteikt mērķus, kurus varētu sasniegt nākamajā periodā;
 4. Pārrunāt svarīgākās kompetences, pienākumus un mērķus;
 5. Pārrunāt un vienoties par karjeras un attīstības plānu.

Attīstības pārrunu ilgums atkarībā no vadītāja un darbinieka komunikācijas stila var būt no 45 līdz 90 minūtēm. Pārrunu procesu vada darbinieka tiešais vadītājs un viņš nosaka sarunas ilgumu un mērķus, apskatāmo jautājumu secību un prioritātes. Uzdevumu abām procesā iesaistītājām pusēm līdzīgi, un tomēr. Atbildība par veiksmīgām pārrunām ir abu pārrunu partneru rokās. Ja darbinieks paļaujas, ka visu izdarīs vadītājs, tad viņš ir ieņēmis upura pozīciju. Jautājums, vai šajā dinamiskajā laikmetā uzņēmumam ir vajadzīgi upuri, vai tomēr darbinieki, kas apzināti iet uz savu mērķi?

Pārrunas, kas ietekmē motivāciju

Motivācija izpaužas kā izmērāms pieaugums gan apmierinātībā ar darbu, gan darba produktivitātē. Kā zināms, faktori, kas rada apmierinātību ar darbu, ir:

 1. Atzinība, sasniegumi, rīcības brīvība;
 2. Profesionālo zināšanu papildināšana;
 3. Personiskās attīstības iespējas;
 4. Profesionāli un personiski izaicinājumi;
 5. Interesants, nozīmīgs darba saturs;

Pārrunas ir instruments, ar kura palīdzību var veidot darbinieka motivācijas sitēmu un stiprināt tā lojalitāti sistēmai.