Eneagramma pārdošanā un personāla vadībā

Eneagramma pārdošanā un personāla vadībā

Eneagramma pārdošanā un personāla vadībā ir unikāls resurss, kas atklāj tās biznesa iespējas, kuras dod zināšanas par cilvēku tipoloģiju. Tā ir iespēja izprast to dabas dotos talantus. kā arī klupšanas akmeņus. Eneagramma ir mācība par deviņiem cilvēku tipiem.  Atpazīstot cilvēka eneatipu, organizācijai ir neatsverams ieguvums – tā ne tikai izmaksu, bet arī resursu optimizācija. Tā ir laika un līdzekļu ekonomija. Nav nepieciešami ieguldījumi darbinieku apmācībās, nav mākslīgi jārada motivācijas un lojalitātes programmas, kuras, nosacīti, rodas pašas no sevis. Eneagramma ir instruments, kas palīdz sasniegt vēlamo rezultātu ar minimāliem ieguldījumiem.

Par ko ir eneagramma pārdošanā un personāla vadībā

Eneagramma pārdošanā un personāla vadībā nekļūdīgi palīdz atrast īsto cilvēku pareizajai vietai. Jau atlases procesā, nosakot eneatipu, ir skaidrs kandidāta SWOT, kas darba devējam dod iespēju fokusēties uz darbinieka stiprajām pusēm. Eneagramma apgalvo, ka ikviens indivīds ir apveltīts ar īpašām spējām, un nav labāka vai sliktāka darbinieka, bet ir dažādi cilvēki un dažāditalanti. Eneagramma ir savstarpējās saprašanās līdzeklis jebkurās attiecībās: darba devēja – darba ņēmēja; sadarbības partneru, pārdevēja – pircēja. Eneagramma ir ļoti noderīga konfliktu vadībā, starppersonu attiecībās, kā arī starpkultūru dialogos.

Pārdošanas mērķi

 1. Izveidot attiecīgajam mērķim atbilstošu pārdevēja profilu;
 2. Atlases procesā izvēlēties kandidātu, kam pārdošanas spēja ir ielikta jau šūpulī;
 3. Definēt pārdodamā produkta vai pakalpojuma mērķauditoriju;
 4. Izzināt mērķauditorijas vajadzības un pirkšanas paradumus;
 5. Pilnveidot komunikācijas prasmes atbilstoši eneatipa vajadzībām un vērtībām;
 6. Realizēt iestrēgušus pārdošanas kanālus un viegli risināt stresa situācijas.

Personāla vadības mērķi:

 1. Pirmsatlases procesā definēt, kāds cilvēks jūsu komandai nepieciešams;
 2. Izveidot amata aprakstu reālam cilvēkam, tā vietā, lai meklētu Supermenu;
 3. Nekļūdīgi pieņemt darbā īsto kandidātu no visiem pretendentiem;
 4. Saskatīt vakancei neatbilstošo kandidātu potenciālu citai pozīcijai;
 5. Apzināties apmācību metodi, kura visātrāk darbinieku ievadīt ikdienas procesos;
 6. Apgūt sarunu vadības mākslu tā, lai darbinieks “sadzirdētu” to, kas tiek prasīts.

Kāpēc eneagramma vajadzīga

Lai gan sākotnēji eneagramma tika radīta mērķi izzināt pašam sevi, šobrīd šī metode tiek pielietota lielākajās kompānijās – Adobe, AT&T, Avon Products, e-Bay, KLM Airlines, Hewlet Packard, Toyota, Procter& Gamble, Sony.

Apgūstot eneagrammu, ir iespējams viss

 1. Sapratīsiet apkārtējo cilvēku uzvedības likumsakarības;
 2. Apzināsiet kas ir jūsu darbinieka/komandas stiprās un vājās puses;
 3. Savlaicīgi redzēsiet pārmaiņu iespējas;
 4. Varēsiet piedāvāt katram darbiniekam savu individuālo karjeras ceļu;
 5. Jums būs īstais cilvēks pareizajā vietā;
 6. Spēsiet nekļūdīgi definēt mērķus un nodot uzdevumus izpildei.

Eneagramma atbild uz jautājumiem

 1. Kādi šobrīd ir iespējamie draudi, un kādas ir iespējas;
 2. Kā realizēt pārmaiņu vadību un stresa menedžmentu;
 3. Kā vislabākajā veidā pārstrukturēt komandu, lai tā ietu uz mērķi;
 4. Ko un kā darīt ar darbinieku attīstības un apmācības sistēmu;
 5. Kāda ir ideālā, reāli strādājošā motivācijas sistēma;
 6. Kādu stratēģiju jāizmanto komunikācijā ar klientu;

Eneagramma palīdz optimizēt resursus – jūsu naudu, laiku un kvalitāti! Tā ir atslēga starp izmaksu un ienākumu, cēloņu un seku līdzsvaru. Cilvēki savstarpējā komunikācijā izmanto dažādus saskarsmes stilus un dažādas taktikas, lai realizētu stratēģiju, sasniegtu mērķi vai izpildītu uzdevumu. Eneagramma palīdz katru indivīdu uztvert nevis kā konkurentu, vai kā cilvēku, kuram NAV talants, bet gan kā partneri, kuram IR tieši tās spējas, kuras ar minimālu iesaisti sniedz maksimālu atdevi.

Piesaki vadības un personāla atlases komandu apmācībām!

elita@wellzone.lv.