Koučs Elita Kazaine

Elita Kazaine

Kāpēc esmu koučs?

Oficiāli es esmu akreditēts personīgās izaugsmes, biznesa un komandu koučs. Ja skatīties plašāk, esmu Apzinātības koučs. Kā to saprast?

Ikdienas saskarsmē cilvēki bieži ne vienmēr runā to, ko domā, bet gan to, ko no viņiem sagaida. Jā, to uzspiež sabiedrības uzskati, vēlme izlikties labākam, lomu spēles un maskas. Es to visu pieņemu un saprotu. Un tomēr… Tad, kad cilvēki pat dzīvot tā, kā citi tiem nosaka vai uzskata par pareizu, tad to jau ir grūti saprast un pieņemt. Bieži dzīve tiek pavadīta līdzatkarībā no radiem, draugiem vai pakļauta bosa spēles noteikumiem. Un tāpēc man lielāko baudu sagādā tas, kad cilvēki, atnākot pie manis, beidzot sāk runāt to, ko patiesi domā. Bet, pirms tam viņi sāk … apzināties un domāt!

Koučings ar pieri sienā

Bieži dzīves ceļa līkumos mēs īstās atbildes atrodam tikai tad, kad ieskrienam ar pieri sienā, kur ceļa tālāk vairs nav. Tie ir liktenīgie pagriezieni, jeb tad, kad izdzīvošanu nosaka „būt, vai nebūt?”. Mums sāp, mēs dusmojamies, mēs esam aizvainoti, un meklējot izeju, mēs sākam domāt – kāpēc tas notiek tieši ar mani? Neatkarīgi no tā, vai problēma ir skārusi personīgo dzīvi, vai zaudēts ienākumu avots, amats, vai izgāzies liels projekts, mēs esam spiesti attapties, ka dzīvē viss ir mainīgs.

Es nevaru runāt vai strādat ar citiem, ja pati nezinu, kā tas ir – sasist pieri pret sienu un sāpēt. Izsāpēt un izdzīvot. Kā ne tikai palikt dzīvai, bet tikt nākamajā spēles līmenī, kur uz pasauli jau vari paskatīties ar citām acīm. Ar acīm, kuras redz – viss ir tāds, kāds tas ir, jo viss pārējais ir tikai tavi pieņēmumi, tāpēc, ka citu realitāte eksistē tikai pie citiem.

Kā tikt atpakaļ ne tikai tur, kur biji, bet vēl augstāk un tālāk? Kā dzīvot pavisam pašam savu dzīvi? Vai var radīt savu pasauli tādu, par kādu esi sapņojis? Es tiku atpakaļ. Bet, viens no koučinga principiem saka: ja kādam tas ir iespējams, tad tas ir iespējams arī tev!

Koučings pretstatu meklējumos

Esmu apguvusi starptautiski akreditētu ECI (Erickson Coaching International) apmācības programmu „Koučinga zinātne un māksla”.  Koučings kā metode ir unikāla ar to, ka tā instrumentu klāstā redzu saskarsmes punktus ar visu, ko esmu apguvusi akadēmiskājās studijās un  to, ko esmu atradusi pati sava Dzīves Ceļa meklējumos: intuīcijā, zemapziņā, metafizikā, šūnu bioloģijā, ezotērikā un Visuma Likumos. Savukārt kučings apvieno dažādu nozaru disciplīnas: tās ir psihoanalīze, psihoterapija, biznesa konsultācijas, socioloģija, filosofija, loģika, komunikācijas procesi, un vadības zinātnes.

Koučings kā holistiska pieeja

Koučings ir mans pasaules pieņemšanas vieds – ar katru cilvēku tik tiešām viss ir vislabākajā kārtībā! Koučinga metodes, ar kurām strādāju, izmantoto holistisko pieeju. Kas ir holistika? Termins atvasināts no sengrieķu “holos” ὅλος, kas nozīmē “visi, visu, visus, kopā”.

Holistika  ir virziens, kas uzsver fiziskā un garīgā vienotību, kas apgalvo, ka visas dabas sistēmas (fizikālā, bioloģiskā, ķīmiskā, sociālā, ekonomiskā, garīgā, uc) un to īpašības, ir jāuztver kā veselums, nevis kā atsevišķas daļas. Šīs daļas tiek apvienotas  tad, ja rodas nepieciešamība pēc vienas vai otras daļas. Un daļas tiek nodalītas tad, kad kādā no tām ir problēma, bojājums vai īssavienojums. Tā tiek nodrošināta vienota Sistēma. Un Sistēma vienmēr darbojas kā Vienots Veselums. Nav iespējams atdalīt garīgo no metālā un abus ieprieksējos no fiziskā.

Koučings kā kvalitātes standarts

Koučings ikdienā ir darbs, tāds pats kā visi citi (zobārts, trakstorists), kas sagādā baudu un arī naudu, tātad, par to tiek prasīts atalgojums. Samaksa ir atkarīga no tā, kāda ir vienošanās ar klientu, līguma nosacījumiem un no paša koučinga procesa (skatīt zemāk).

Koučs, tā ir profesija, kas nodrošina kvalificētas un specifiskās zināšanas, kas pamatojamas ar starptautiski akreditēta kouča profesionalitāti un profesijas standartu (Latvijā – “izaugsmes veicinātājs”), profesiju klasifikatora kods – 2423 16. Līdz ar to koučinga procesa gaitā tiek nodrošināts Starptautiskās Koučinga federācijas noteikto 11 koučinga kompetenču pielietojums, kā arī sekošana koučinga ētikas kodeksam.

Profesiju klasifikators skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=210806

Kompetences skatīt šeit: http://icf.lv/kompetences/

Ētikas kodeksu skatīt šeit: http://icf.lv/kouca-etikas-kodekss/

Koučinga process

  1. Sākuma posms. Spēcīgas, dziļas saiknes nodibināšana ar klientu (auditoriju), Starptautiskās Koučinga federācijas noteikto koučinga kompetenču pielietojums, savstarpējas uzticības veidošana, vienošanās par koučinga mērķi un vēlamo rezultātu, klienta vajadzību izzināšana, vienošanās par turpmākajiem savstarpējās sadarbības soļiem.
  2. Procesa gaitas posms. Koučinga cikls, kas sadalīts sesijās. Koučinga kompetenču un prasmju pielietojums, atgriezeniskā saite procesa gaitā, izvēlēto metožu, instrumentu un tehniku integrācija, procesa progresa fiksācija, klienta patstāvīgais darbs un atbildība.
  3. Noslēguma posms. Progresa fiksācija, atgriezeniskā saite, reflektēšana.

Kas ir mans klients?

Mans klients ir tas, kam pasaules lietu kārtību nosaka līdzsvars starp darbu, baudu un naudu, un privāto dzīvi. Viņam svarīgas jebkuras attiecības – vienlīdz kā ģimene un draugi, tā komanda un kolēģi. Veselība, mentālā un garīgā attīstība ir prioritātes, jo materiālām lietām naudu pelna labi sakārtots bizness. Atbalstu jebkuras pārmaiņas, kas izceļ no komforta zonas, jo tikai ārpus tās notiek individualitātes attīstība un personības transformācija. Viegli saprotos ar klientu, kurš atšķir vērtības un uzskatus, un būtiskus lēmumus dzīvē pieņem pats. Tā ir personība, kas uzņemas atbildību par savām domām un rīcību. Tas ir cilvēks, kas noteikti gribi dzīvot pats savu dzīvi, un izvēlas to dzīvot tieši šeit un tagad!

Esmu dzīvs cilvēks, protams, ar saviem uzskatiem, pārliecībām un vērtībām. Bet savu klientu, pamatojoties uz koučinga Ētikas kodeksu,  pieņemu kā baltu lapu, jo man nav svarīga viņa pagātne, un tas, no kurienes viņš nāk vai kas viņš ir bijis. Man svarīgi ir, kurp viņš iet, kāds ir viņa ceļš un kā varu to atbalstīt. Sevi jūtu kā klienta Sabiedroto klienta ceļā uz viņa mērķi. Mans klients ir Apzinātības cilvēks.

Ja es Tevi uzrunāju, Tu zini, kā mani atrast. Uzņemies atbildību, sāc dzīvot pats savu dzīvi! Strādāju gan ar individuālajiem klientiem, gan ar komandām.