Eneagramma ir mācība par deviņiem personības psiholoģiskajiem tipiem, jeb “eneatipiem”, un aptver plašu cilvēcisko rakstura tipu spektru ar milzīgām izmantošnas iespējām. Eneagramma norāda ne tikai to, ka katram cilvēkam ir savs temperaments, kā jebkurā personības klasifikācijā, bet dod iespēju uzvedības analīzei, izpratnei un arī prognozēšanai. Šī tipoloģija atklāj stiprās un vājās puses vienlīdz kā iespējas un draudus.

Mana attieksme:
Apgalvoju, ka katrs cilvēks ir apveltīts ar īpašām spējām, neviens nav labāks vai sliktāks par citiem, bet gan ir citādāks. Eneagramma ir pašizziņai domāta metode, un, nosakot savu personības tipu, atklāsmes process tikai sākas. Veidojas pašapziņa, jā, es tāds esmu, un līdz ar to sapratne, ka citi drīkst būt citādi. Tikai tad, kad cilvēks spēj deklarēt savas vērtības, apzināties savas stiprās puses un atzīt arī savas vājās, kļūst iespējams pieņemt, ka otram cilvēkam arī ir viņa vērtības, viņa spēks un vājums. Un tad nāk atklāsme, ka nevajag “zivij pieprasīt, lai tā lido, bet gan lidojumam meklēt putnu, bet zivij nodrošināt okeānu”.

Kāpēc tas ir svarīgi?

 1. Personāla vadība un atlase: “Īstais cilvēks pareizajā vietā”
 2. Komunikācija un saskarsme: “Kā runāt un rīkoties tā, lai mani sadzird?”
 3. Attiecības: “Kā man veidot attiecības darbā, ģimenē, personiskajā dzīvē?”
 4. Izaugsme: “Kas ir tā motivācija, par kuru visi runā, bet neviens nav redzējis?”
 5. Izglītība un karjera: “Kas ir mans ceļš, kas man izdosies un ko man izvēlēties?”
 6. Personība: “Kas es esmu šajā pasaulē, kā es jūtos un kas ir man misija?”
 7. Konfliktu vadība: “Konflikts kļūst neiespējams, ja es zinu sevi un pazīstu otru!”
 8. Prognozēt spēja un paredzēšana: “Ko es varu plānot vai sagaidīt no šī cilvēka?”
 9. Projektu vadība: “Kuru uztveres kanālu un kādu rīcības mehānismu izmantot?”
 1. Izslēdz “liktenīgo diagnozi”, ko uzspiež astroloģija, psiholoģija, DISC, BOSI
 2. Cilvēks nevis tiek “ielikts” rāmī, bet tiek “izcelts ārā”
 3. Ļauj saprasta ne tikai to, ka otrs atšķirīgi redz pasauli, bet arī kā viņš to redz.
 4. Palīdz izprast neapzinātās motivācijas veidu, domāšanu, sajūtas un attieksmi.
 5. Dod instrumentu kā neapzināto motivāciju pārvērst par apzināto motivāciju.
 6. Atvieglota pasaules uztveri, dažādu situāciju un dažādu cilvēku pieņemšanu.
 7. Dod iespēju ātri pieņemt izšķirošos lēmumus dzīvē un iegūt rīcības brīvību
 8. Atbrīvo uzvedības modeli, dod iespēju mainīt uzskatus un pieņēmumus.
 9. Aplis ar deviņstūru zvaigzni ir ģeometrisks modelis un tajā nav jāmeklē misticisms. Tā ir struktūra, kas atvieglo zināšanu uztveri un un palīdz sistematizēt infomāciju.