Kas tas ir?

Eneagramma ir mācība par deviņiem personības tipiem, jeb eneatipiem, un aptver ļoti plašu cilvēku spektru. Katram tipam ir ne tikai savs horizontālais virziens, kas pastiprina vai atklāj tā talantus, bet arī vertikālā skala, kuras vienā galā ir pilnīgi „nobriedusi” personība, bet otrā vēl „nenobriedis” cilvēks. Tāpēc eneagramma izslēdz “liktenīgās diagnozes” verdiktu, kas ieliek cilvēku bezcerīgā rāmī, tā vietā norādot, ka jebkuri divi viena tipa pārstāvji var būt pilnīgi atšķirīgi un pat pretrunīgi.

Katrs cilvēks ir apveltīts ar īpašām spējām, un neviens nav labāks vai sliktāks par citiem, bet ir citādāks. Tā ir pašizziņai domāta metode - sākotnēji nosakot pašam savi eneatipu, “A-ha!” atklāsmes process tikai sākas, kamēr tas tikai pamazām aizved pie Apzinātības un personīgās Misijas.

Lai gan eneagramma sākotnēji tika radīta kā mācība ar mērķi iepazīt sevi, tomēr šīs zināšanas pasaulē tiek pielietotas biznesa vidē, piemēram, Adobe, AT&T, Avon Products, e-Bay, KLM Airlines, Hewlet Packard, Toyota, Procter& Gamble, Sony. Ir saglabājušās vēsturiskas liecības, eneagrammu savulaik mācījušies gan Ādolfs Hitlers, gan Josifs Staļins.

Eneagrammas klasificē deviņus eneatipus. Katram eneatipam ir tikai viņam piemītošs, unikāls psiholoģiskās uztveres un rīcības mehānisms, kurš ietekmē Zemapziņu. Katrs eneatips atšķirīgi redz pasauli, domā, jūtas un rīkojas.
Pārāk spēcīga identifikācija ar savu ierasto lomu, paradumiem un rakstura iezīmēm kļūst par šķērsli, jo sašaurina ne tikai pasaules redzējumu, bet arī iespējas un cilvēks pats ieslēdz sevi “iespēju rāmī”. Jo vairāk tiek atbrīvota šī loma, jo cilvēks iegūst lielāku rīcības un uzvedības brīvību, iespēju mainīt savus uzskatus un pieņēmumus.
Katra cilvēka dzīves ceļš veidojas atbilstoši vienam no deviņiem neapzinātās motivācijas veidiem. Nepazinātā virzošā spēka ietekmē veidojas gan personība, gan raksturs. Svarīgi ir neapzināto motivāciju pārvērst par apzināto motivāciju, jo tikai tā iespējams atvieglota pasaules uztveri, situāciju un cilvēku pieņemšanu, kā arī ātri pieņemt izšķirošos lēmumus savā dzīvē.
Aplis ar deviņstūru zvaigzni ir eneagrammas matemātiskais modelis un tajā nav jāmeklē cita simboliskā jēga vai tulkojums. Šis modelis ietver sevī strukturētas un viegli uztveramas zināšanas, shematiski norāda attīstības vai destrukcijas ceļus un palīdz sistematizēt milzīgu informatīvo lauku.

Pieteikties konsultācijai

Ir jautājumi vai vēlaties uzzināt vairāk?