Sistēmiskā domāšana

Sistēmiskā domāšana

Sistēmiskā domāšana un izpratne par tās likumsakarībām izskaidrojama ar visaptverošo Morfoloģisko lauku, jeb Visuma kopējo Sistēmu.

Kas ir Sistēma?

Vispārējā Sistēma sastāv no savstarpēji saistītu daļām, kas sadarbojas savstarpējos procesos. Tā, piemēram, dabas sistēmas ietver bioloģiskās struktūras, okeāna straumes, klimatu, Saules sistēmu un ekosistēmas. Konstruktīvās sistēmas ietver programmatūras, tehnoloģijas un iekārtas. Politiskā un finansu sistēma ietver visu veidu valsts iekārtas un uzņēmējdarbības sistēmas. Cilvēka organisma sistēma ietver visus elementus, kas nodrošina cilvēka dzīvības ciklu.

Sistēmiskā domāšana

Termins „Sistēmiskā domāšana” tiek izmantotas kā sava veida „karte”, kas dod kopējo procesu izpratni, norāda vēlamo uzvedības modeli, kā izturēties attiecīgajā sistēmā (vidē), lai veiksmīgi mijiedarbotos un saglabātu līdzsvaru ietekmē vienam otru. Termins tiek lietots arī šaurākā nozīmē, apzīmējot sabiedrisku, valsts vai biznesa organizāciju struktūras, kuras ietver attiecīgu resursu sistēmu – cilvēkus, procesus un tehnoloģijas.

Sistēmiskā domāšana ir piemērota problēmu risināšanā, apskatot jautājumu kā daļu no vispārīgās sistēmas, ar to izslēdzot emocionālu, mazsvarīgu reakciju uz konkrētām detaļām, rezultātiem vai notikumiem, un sniedzot iespēju paredzēt neparedzamās sekas. Kas ir neparedzamas sekas?

Neparedzamās sekas

 • Pozitīvas sekas, negaidīts labums (tas, ko sauc par veiksmi, laimi, likteni).
 • Negatīvas sekas, jeb neparedzēts kaitējums, kas rodas papildus vēlamajam rezultātam.
 • Negatīvs rezultāts, tāds, kas ir pretrunā ar to, kas bija sākotnēji paredzēts.
 • Pozitīvs rezultāts, kurš sasniegts paredzot neparedzamo seku iespēju.

Sistēmiskā domāšana nav atdalāma kā īpaša parādībā, bet gan veidojas par paradumu vai praksi, kas ir balstīta uz pārliecību, ka atsevišķās sistēmas sastāvdaļas iespējams labāk izprast, ņemot vērā to sasvstarpējas attiecības un attiecības ar citām sistēmām.

Sistēmu kopīgas īpašības

 • Sistēmai ir struktūra, tā satur daļas, kas tieši vai netieši ir saistītas viens ar otru;
 • Sistēmai ir uzvedība, tajā ir procesi, kas atbilst tās funkcijām vai mērķiem;
 • Sistēmai ir vienotība, tajā ir detaļas un procesi, kas saistīti ar uzvedību un attiecībām.

Sistēma, kas atklāj noslēpumus

Sistēmiskā domāšana ir vienīgais veids, kas atklāj neizskaidrojamus notikumus un ļauj pilnībā saprast, kāpēc problēma rodas vai izzūd pati no sevis. ar sistēmisko domāšanu var pārbaudīt saikni un mijiedarbību starp atsevišķajiem elementiem, un apskatīt tos, kā vienoto veselumu. Cilvēki un notikumi nav pakļauti elementāras loģikas likumiem. Ierastie domāšanas modeļi ir maz efektīvi, jo to mērķis ir meklēt vienkāršas ķēdes cēloņsakarības, izstiept tās laikā un telpā, un neatklāt visu sarežģītību, konkrētas kombinācijas un cieši saistītos faktorus. Sistēmiskā domāšana ir ne tikai cirkulāra, aptverot kopējo sistēmu, bet arī daudzdimensionāla, nevis klasiski lineāra, kas meklē tikai cēloņu un seku sakarības.

Sistēmiskā domāšana parāda, kā „mazsvarīgi” notikumi, kas pat ir atdalīti telpā un laikā, var būt par iemeslu lielām un būtiskām izmaiņām. Tā pierāda, ka uzlabojumi vienā sistēmas jomā var negatīvi ietekmēt citu jomu šajā pašā sistēmā. Sistēmiskā domāšana un tās metodes var izmantot, lai pētītu jebkāda veida sistēmas – fizisko, bioloģisko, sociālo, zinātnisko, cilvēcisko vai konceptuālo.

Kādi ir ieguvumi no sistēmas domāšanas?

 • Tā ir spēja aktīvi ietekmēt pašam savu dzīvi, iemācoties laikus saskatīt likumsakarības, kas nosaka turpmāko notikumu gaitu;
 • Tā novērš nepieciešamību “lauzties aizvērtās durvīs”, jo ļauj saprast, kādā virzienā tas atveras;
 • Tas ir pamats skaidrai domāšanai un veselīgām attiecībām, kas ļauj dzirdēt vairāk, kā tiek teikts, redzēt tālāk, kā atļauj skats un saprast vairāk nekā tiek ļauts.
 • Tā atbrīvo no „vainīgā” meklēšanas, vai sevis tiesāšanas, par to, ko kādā brīdī neparedzējāt.

Sistēmiskā domāšana ir metode, ar kuru jūs varat laikus atpazīt konkrētus uzvedības modeļus, paredzēt notikumu gaitu, prognozēt cēloņus, pirms tie radījuši sekas, un spēt ietekmēt notikumu gaitu. Citiem vārdiem sakot, sistēmiskā domāšana ļauj kontrolēt savu nākotni. Tā ir spēja skaidri domāt, jo mūsu uzskati arī veido veselu sistēmu. Patiesībā, ikviens jau intuitīvi zina ļoti daudz par sistēmisko domāšanu – jo mēs visi dzīvojam vienotā pasaules sistēmā.

Ilustrācija: desktopict