Kāpēc tas ir svarīgi?

Koučings ir uz risinājumu vērsta pieeja, tas ir iedvesmojošas un motivējšas starppersonu attiecības. Ir dažādi koučinga sadarbības veidi - personīgais (dzīves) koučings, biznesa koučings, vadītāju koučings un komandas koučings. Koučinga process tiek saukts par koučinga sesiju, kuras laikā koučs, izmantojot dažāds metodes, sniedz atbalstu klientam. Koučings Latvijā ir nodēvēts kā “izaugsmes treniņu”, un koučs profesiju klasifikātorā meklējams ar nosaukumu “izaugsmes treneris”.

Mana attieksme:
Esmu pārliecināta, ka veiksmīgs koučinga process haosu sakārto ne tikai sitēmā, bet palielina kā individuālo, tā kopējo efektivitāti. Koučings iedvesmo jauniem sasniegumiem un transformē ne tikai domāšanu, bet arī un personību. Tā ir unikāla metode kā uz problēmu paskatīties no cita skatu punkta. Tā vietā, lai iekristu “vainīgā meklēšanas” slazdā, es dodu klientam iespēju uzņemties atbildību un pārliecinoši iet uz savu mēŗki. Katrs klients ir īpašs un komanda unikāla, tāpēc katra situācija prasa individuālu iedziļināšanos, personisku pieeju un radošu attieksmi.

 1. Koučs rada drošu un konfidenciālu vidi, kurā “viss ir tieši tāds, kāds tas ir”.
 2. Koučinga laiks ir “šeit un tagad”, un atbildība ir pār to, kas ir “kontroles zonā”.
 3. Koučs sniedz atbalstu bez nosodījuma un salīdzinājuma ar citiem.
 4. Koučs palīdz “redzēt” un plānot vēlamo nākotni, izmantojot pozitīvo pieredzi.
 5. Koučs neiesaistās pagātnes traumu terapijā, pārmetumos un psihoanalīzē.
 6. Koučings nekavējoties risina problēmas un fokusē uz mērķi.
 7. Koučs atzīst klienta individuālo talantu, personību, dzīves uzskatus un vērtības
 8. Koučinga attiecības balstās uz pieņemšanu un “baltās lapas” principu.
 • Koučinga process ir aktīva partnerība ar rezultatīvu komunikāciju. Koučs ir klienta uzticamības persona, kas strādā ievērojot ētikas un konfidencialitātes nosacījumus.
 • Koučinga pamatlicējs Dž.Vitmors grāmatā «Koučings sasniegumiem» norāda, ka koučings ir process, kura mērķis iri veicināt cilvēkā apzināšanos un atbildību. Šie ir divi būtiskākie atslēgvārdi runājot par efektivtāti un mērķa fokusu.
 • Process ietver apzinātu situācijas un risku izpēti, informācijas apkopošanu, pieredzes un iespēju izzināšanu, kā arī konkrēta darbības plāna sastādīšanu. Nākamajā solī tā ir atbildības uzņemšanās par savu izvēli un saistās motivāciju mērķa sasniegšanai.
 • Koučinga pirmsākumi meklējami veiksmīgu cilvēku domāšanas pētījumos. Tāpēc tiek apvienotas dažādas jomas – socioloģija, filosofija, saskarsme, cilvēku tipoloģija, smadzeņu darbības pētījumi, vadības zinātnes, loģika, iztēle un sajūtu fiksācija.
 • Tāpat arī koučinga pielietojums ir dažādās jomās - līderība, biznesa konsultācijas, mediācija, supervīzija, mentorings, plānošana, pārmaiņu vadība, konfliktu vadība.
 • Metodes, kas iekļaujas koučingā ir vērstas uz potenciāla raisīšanu un maksimālas efektivitātes sasniegšanu.
 • Koučs ir profesionāli apmācīts speciālists, kas, izmantojot noteiktas metodes un tehnikas, profesionāli atbalsta klientu jautājumos, kas tam aktuāli.
 • Kouča kvalifikāciju apliecina attiecīgi izglītības un sertifikācijas dokumenti.
 • Koučs ar klientu stājas savstarpējās līgumattiecībās, kas pamatotas pēc koučinga ētikas kodeksa un konfidencialitāties principiem. Klients var būt privātpersona, privātuzņēmējs, vadītājs, komanda, kā arī trešā puse, ko piesaistījis klients.
 • Koučs tic katra cilvēka individuālajām spējām, ļauj uzņemties atbildību par savu dzīvi, biznesu un saviem lēmumiem. Koučs tiešā veidā neiesaistās ne dzīves, ne biznesa procesā, bet palīdz atklāt un realizēt klientam pašam savu potenciālu.