Kas tas ir?

Koučings ir jaudīgas starppersonu attiecības, kas balstītas uz šodienas apzināšanos “šeit un tagad” un nākotnes iespēju redzējumu “kā vīziju pārvērst par realitāti”. Koučinga procesā koučs, jeb personiskās izaugsmes treneris, palīdz cilvēkiem veidot savu nākotni, no pagātnes paņemot tikai tos resursus, kas palīdz virzīties uz mērķi, neiesaistoties pagātnes traumu terapijā.

Koučs klientam rada drošu atbalsta vidi, kurā “viss ir tieši tāds, kāds tas ir” un ar dažādu metožu palīdzību rada iespēju viņam veidot pašam savu vīziju saviem svarīgākajiem dzīves aspektiem un izstrādāt stratēģijas, lai atbalstītu šo mērķu sasniegšanu. Koučs atzīst katra klienta individuālos talantus, personību, dzīves uzskatus un vērtības tā, lai klients pats varētu rast savus risinājumus, uzņemties atbildību un noteikt savu kontroles un ietekmes zonu. Koučinga attiecības balstītas uz beznosacījuma pieņemšanu un pozitīvu attieksmi.

Koučings ir jautājumu uzdošanas un klausīšanās māksla. Dzirdēt nav sadzirdēt – tāpēc kouča pamatkompetence ir spēja dzirdēt nepateikto. Koučings apvieno dažādu metožu kopumu, kas dod iespēju cilvēkam ieraudzīt savu patieso “Es”, apzināt savus mērķus un tos sasniegt atbilstoši savam plānam, izvēlētajam ātrumam un termiņam.
Koučinga process ir aktīva partnerība ar rezultatīvu komunikāciju. Koučs ir klienta uzticamības persona, virzītājs un pārmaiņu sagatavotājs. Koučinga process - tā ir māksla iedvesmot, izkustināt no vietas un realizēt līdz galam!
Koučs ir īpaši apmācīts speciālists, kas, izmantojot noteiktas metodikas un tehnikas, atbalsta klientu tajās dzīves sfērās vai jautājumos, kas dotajā brīdī svarīgas ir klientam. Tā ir savstarpēja sadarbība, kas pamatota uz savstarpēju uzticību un konfidencialitāti.
Koučinga attiecības veidojas starp kouču un klientu. Klients var būt gan privātpersona, gan uzņēmējs, gan komanda. Ar kouča atbalstu klients apzina savus apslēptos resursus, pilnveido prasmes un pārkāpj savu iespēju iedomātās robežas. Koučs seko klientam, klienta norādītajā virzienā, ar viņam optimālo ātrumu.
Koučinga pirmsākumi meklējami veiksmīgu cilvēku domāšanas pētījumos. Tas apvieno dažādas zinātnes nozares – psihoterapiju, biznesa konsultācijas, socioloģiju, laika menedžmentu, filosofiju, loģiku un vadības zinātnes.
Koučings nav treniņš, konsultācija, psihoterapija, padomu došana vai mentorings. Koučings nav personības diagnosticēšanas metode, gatava recepte dzīvei vai norādījumi veikt noteiktas darbības noteiktā laikā, kas atbilstu noteiktiem dabas cikliem, rituāliem vai citiem nosacījumiem, kas atkarīgi no ārējiem apstākļiem.
Koučinga klients ir privātpersonas, kuras atbalsta personiskās izaugsmes un attīstības koučings. Tāpat tie ir uzņēmumi un organizācijas, kur svarīga ir sarunu vadība, plānošana, pārmaiņu vadība, un konfliktu vadība. Trešais virziens ir komandu koučings, kur koučinga procesā piedalās biznesa vai projekta komanda.
Tas ir skaidrs redzējums par vēlamo attīstību konkrētajā situācijā. Veidojas uz personīgām vērtībām balstīta motivācija. Tiek skaidri un precīzi definēti mērķi un precīzi izstrādāts darbības plāns mērķu sasniegšanai. Tā ir paaugstināta darba un personiskās rīcības efektivitāte. Tā ir iespēja atbrīvoties no traucējošiem ieradumiem un radīt jaunu rīcības modeli.

Pieteikties konsultācijai

Ir jautājumi vai vēlaties uzzināt vairāk?