Sistēmiskais koučings

Sistēmiskais koučigs

Kas ir Sistēmiskais koučings?

Sistēmiskais koučings dod iespēju uzņēmuma vadītājam, kurš savu uzņēmumu redz kā tradicionālu juridisku struktūru, uz to paskatīties no pilnīgi cita skatu punkta. Ja uzņēmējam pašam nav problēmu uzzīmēt uzņēmuma menedžmenta struktūrshēmu un grafiski definēt savas organizācijas funkcijas un procesus, tad saprast, kādas ir apslēptās valdošās dinamikas uzņēmumā palīdzēs tikai sistēmiskais koučings.

Uzņēmums kā sistēma

Uzņēmuma reālā sistēma ne vienmēr sakrīt ar tā juridisko sistēmu. Ne vienmēr atbildīgos lēmumus pieņem pats vadītājs (paraksts nav lēmums!), un ne vienmēr biroja administratore izpilda tikai administratīvās funkcijas – iespējams, patiesā uzņēmuma sirds ir tieši viņa. Tādejādi veidojas maldīgs priekšstats par vadības un hierarhijas lomu un pareizu darba kārtību uzņēmumā, kas nepieciešama, lai uzņēmums varētu sekmīgi attīstīties, izvirzīt un sasniegt mērķus.

Sistēmiskais koučings mazajiem uzņēmumiem

Īpaši sarežģīts šis jautājums kļūst mazajos, jeb ģimenes uzņēmumos: grūti nošķirt valdes locekļa amatu no ģimenes galvas lomas, un izvairīties no biznesa jautājumus risināšanas ģimenes strīda laikā, vai arī nepakļauties mātes prasībām, kura visus mācījusi un audzinājusi, bet tagad „tikai” gatavo pusdienas viesiem.

Sistēmiskais koučings izmantojams ne tikai klienta mērķim, un viņa labklājībai, bet šeit tiek atzīta visa uzņēmuma sistēma! Tas nozīmē, ka sistēmas labklājība ir būtiskāka par klienta labklājību, un pilnīgi iespējams, ka klientam tas nav patīkams atzinums.

Sistēmiskais koučings balstīts uz fenomenoloģijas pamatprincipiem un sistēmas dinamikām. Līdzīgi kā klasiskajā koučingā, sesija notiek dialoga formā, bet ar mērķi atklāt sistēmisko informāciju, un „diagnosticēt” sistēmā notiekošos procesus.

Sistēmiskie likumi

Klasiskajā koučingā neteicošais ir klienta mērķis, termiņš un ceļš līdz rezultātam, ar iespēju pielietot kontroles mehānismus. Savukārt sistēmiskais koučings balstās uz  sistēmiskajiem likumiem: kārtība, piederība, un līdzsvars, kurus pārkāpjot, veidojas sistēmas dinamikas.

Klients, atšķirībā no klasiskā koučinga, pēc sesijas nesaņem gatavu rīcības plānu, bet gan tiek dots laiks pārdomām, kamēr sistēmiskā informācija darbojas. Laiks var būt no nedēļas, līdz pat dažiem mēnešiem. Klientam tikmēr mainās redzējums, vērtības, uzskati un sapratne par notiekošo, līdz ar to viņš uz lietu būtību pats var paskatīties jau no cita skatu punkta. Sistēmiskais koučings ir lēns, īss, orientēts uz sajūtām, jā arī uz intuīciju un zemapziņu.

Ar šīs metodes palīdzību iespējams iegūt informāciju par uzņēmuma struktūrām, dinamikām, mijiedarbību, vadības stilu, komunikāciju, pat motivāciju. Metode ir laba uzņēmuma esošā stāvokļa diagnostikai, attīstības scenāriju prognozēšanai, lēmumu pieņemšanai un izvēlei.

Ilustrācija: pocketpc