Kas tas ir?

Personāla vadība vienlīdz ir māksla un tā zinātne. Kā māksla tā ir iespēja vadīt cilvēkus izmantojot radošu, individuālu un inovatīvu pieeju. Kā zinātne, tā prasa zināšanas, prasmes, kompetences un spēju piemērot teoriju, zinātniskos pētījumus un datu analīzi īstajā laikā un vietā. Personāla vadības process ir mērķtiecīgi organizēta savstarpēja sadarbība starp uzņēmuma vai organizācijas vadību un tās darbiniekiem, kuras mērķis ir nodrošināt maksimāli efektīvas pamata procesa funkcijas.

Veiksmīga personāla vadība, ne tikai palielina uzņēmuma produktivitāti un efektivitāti, bet optimizē visa veida resursus, veido uzņēmuma kultūru un vidi, ar to radot individuālo un kopējo apmierinātību. Personāla vadības mērķis ir atbalstīt vienlīdz kā uzņēmuma vadību, tā visu darbinieku intereses, ieskaitot atbalstu katra atsevišķā darbinieka vajadzībām.

Personāla vadības process tiek veidot pilnā saskaņā ar biznesa procesu vadību un otrādi. Kurš no šiem abiem ir primārais, nosaka ne tikai uzņēmuma sfēra, bet arī iekšējie un ārējie faktori, ieskaitot sociālās, politiskās, finansiālās un citas aktualitātes.

Personāla vadības procesa mērķis ir izveidot vienotu personāla vadības sistēmu, kas nodrošina plānveida uzņēmuma pakalpojumu attīstību un mērķu realizāciju atbilstoši uzņēmuma misijai, vīzijai un stratēģijai, pateicoties profesionālam, motivētam un lojālam personālam ilgtermiņā, kā atskaites rādītājus izmantojot:
  • uzdevumu plānošanas sistēmu (OKR)
  • uzdevumu uzdošanas rādītājus (SMART)
  • uzdevumu izpildes rādītājus (KPI)
Personāla vadītājs ir biznesa partneris, kas organizācijā rūpējas par darbinieku stratēģiju, izaugsmi, apmācībā, attīstību saskaņā ar visa uzņēmuma vīziju, misiju un stratēģiskajiem plāniem nākotnē. Viņš rūpējas par uzņēmuma mikroklimatu, kultūru un darbinieku pozicionējumu sabiedrībā.
Biznesa procesu vadība ir vadības disciplīna ar attiecīgiem atbalsta instrumentiem, kas ļauj identificēt, aprakstīt un izprast organizācijas procesus, nodrošinot to atbilstību organizācijas mērķiem un resursiem, un to visu pārvaldīt vispiemērotākajā veidā.
Personāla vadītājs vairs nav cilvēks, kas atbild par lietvedību, likumdošanu, atbilstošo dokumentāciju, datiem, administratīvajiem jautājumiem un personāla disciplīnas uzraudzību. To visu nodrošina attiecīgie speciālisti – lietveži, juristi, darba aizsardzības, speciālisti, personāla asistenti un citi.

Pieteikties konsultācijai

Ir jautājumi vai vēlaties uzzināt vairāk?